Company Logo
Uien
Field
Truck

Welcome to Uienhandel.com

Uienhandel.com: the neutral mediator between onion growers and onion buyers.

Uienhandel.com has been renewed

Perhaps you have already traded onions at Uienhandel.com. Since 2024, we have renewed Uienhandel.com. We do not take an own position, making us neutral towards both buyer and seller. We now drive around with a team of six mediators throughout the Netherlands to inspect batches, provide service, and give advice. Our back office has also been expanded. Check out our team here.

Do you have a batch of onions to offer, or are you specifically looking for a certain variety? Contact our trading desk and we will mediate quickly: 0320 - 269 524 or send an email to info@uienhandel.com.

Buy onion seeds

What has remained is our platform where you can still buy and sell your batches of onions. Additionally, we continue to alert you via Whatsapp about interesting batches and still provide a reliable opinion on the market and expectations based on solid information. What has also remained is the ability to purchase various types of onion seeds from us.

Fair price

Since Uienhandel.com does not hold its own position, you always receive or pay a fair price. You can register your batch of onions with our mediators or indicate that you are specifically looking for onions. The mediators will then search for the best batch for your needs. Of course, you can also still place your request or offer on our trading platform. We guarantee the sale of every quality of onions at market-conforming prices. Our mission: to find the right grower and buyer for every batch of onions.

The 6 Guarantees of Uienhandel.com

 • Uienhandel.com does not have its own position and is therefore always neutral
 • You always receive or pay the best price
 • Personal approach with mediators and backoffice
 • Nationwide coverage
 • The latest news via Whatsapp
 • Also for high-quality onion seeds

Wist u dat?

image

De Toekomst van Uienteelt: Innovaties en Uitdagingen

In de steeds veranderende wereld van de agrarische sector, markeert de uienteelt een bijzondere plek door zijn belang voor de voedselvoorziening en economie. Dit artikel belicht de recente ontwikkelingen, uitdagingen en innovaties in de uienteelt, en hoe deze de sector transformeren.

 1. Efficiëntie in de Uienteelt: Technologie aan het Roer

Met de invoering van geavanceerde landbouwtechnologieën zet de uienteelt grote stappen vooruit in efficiëntie en productiviteit. Drones, precisielandbouw, en geautomatiseerde irrigatiesystemen zijn slechts enkele voorbeelden van hoe technologie helpt om meer uien te produceren met minder middelen, terwijl de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.

 1. Marktdynamiek: Prijsschommelingen en Exportkansen

De prijs van uien is onderhevig aan wereldwijde marktdynamiek, waaronder weersomstandigheden, exportbeperkingen en veranderende consumptiepatronen. Analyse van deze factoren is cruciaal voor telers en handelaren om optimaal te profiteren van exportkansen en prijsschommelingen te navigeren.

 1. Duurzame Praktijken: De Groene Toekomst van Uienteelt

Duurzaamheid is een steeds belangrijker wordend thema in de uienteelt. Innovaties zoals gewasrotatie, organische bemesting en geïntegreerde plaagbeheersing dragen bij aan een gezonder ecosysteem en verminderen de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen.

 1. Transport en Logistiek: Efficiënte Distributie van Uien

Transport en logistiek spelen een cruciale rol in de uienketen, van het veld naar de consument. Verbeteringen in verpakkingsmethoden, koeltechnologieën en logistieke planning zorgen voor een efficiëntere distributie, waardoor de kwaliteit van de uien behouden blijft en voedselverspilling wordt verminderd.

Conclusie: Innovatie als Drijfveer in de Uienteelt

De uienteelt staat op een kruispunt van traditie en innovatie. Door de adoptie van nieuwe technologieën, aandacht voor duurzaamheid, en aanpassing aan marktdynamiek, is de sector beter uitgerust om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. De voortdurende ontwikkeling belooft niet alleen hogere opbrengsten en efficiëntere processen, maar ook een duurzamere en veerkrachtigere agrarische sector. De toekomst van uienteelt is helder, met innovatie als drijfveer voor groei en succes.

Lees meer
image

De Digitale Transformatie in de Landbouw: Naar een Slimmere Agrarische Toekomst

In de voortdurend evoluerende agrarische sector, drijft de digitale revolutie een significante verschuiving naar meer geïnformeerde, efficiënte en duurzame praktijken. Dit artikel werpt licht op hoe digitale technologieën de landbouw transformeren, de uitdagingen die zij met zich meebrengen en de veelbelovende mogelijkheden voor boeren wereldwijd.

 1. Precisielandbouw: Op Maat Gemaakte Teeltstrategieën

De kern van de digitale transformatie in de landbouw ligt bij precisielandbouw. Door het gebruik van GPS-technologie, drones, satellietbeelden en sensoren, kunnen boeren nu hun gewassen en vee met ongekende precisie monitoren en beheren. Dit leidt tot optimalisatie van watergebruik, bemesting en gewasbescherming, wat resulteert in hogere opbrengsten en minder milieubelasting.

 1. Big Data en Analyse: Inzichten voor Betere Besluitvorming

Big data-analyse transformeert hoe beslissingen in de landbouw worden genomen. Door grote hoeveelheden data te verzamelen en analyseren, van weersvoorspellingen tot bodemkwaliteit, kunnen boeren geïnformeerde besluiten nemen die hun productiviteit verhogen en risico's verminderen. Deze datagedreven benadering opent nieuwe mogelijkheden voor voorspellende analyses en precisieteelt.

 1. Duurzame Praktijken: Technologie voor een Groenere Toekomst

Digitalisering speelt een cruciale rol in het ondersteunen van duurzame landbouwpraktijken. Technologieën zoals geautomatiseerde irrigatiesystemen en slimme bemestingstechnieken helpen bij het verminderen van het verbruik van water en chemische inputs, terwijl de opbrengst en bodemgezondheid worden verbeterd. Dit draagt bij aan de algehele veerkracht van de landbouw tegen klimaatverandering en resource schaarste.

Lees meer
image

Innovatie in Agrarisch Transport: Efficiëntie en Duurzaamheid op de Voorgrond

De agrarische sector is onlosmakelijk verbonden met transport, van het veld naar de markt. Dit artikel belicht hoe innovaties in transportmethoden de efficiëntie en duurzaamheid van de agrarische keten verbeteren, met een focus op recente ontwikkelingen en toekomstige perspectieven.

 1. Elektrificatie van Landbouwvoertuigen

De transitie naar elektrische voertuigen (EV's) vindt ook plaats in de agrarische sector. Elektrische tractoren en oogstmachines verminderen de uitstoot van broeikasgassen en verlagen de operationele kosten door het gebruik van fossiele brandstoffen te minimaliseren. Deze verschuiving draagt bij aan een groenere en schonere landbouwproductie.

 1. Geautomatiseerde Logistieke Systemen

Technologieën zoals autonome voertuigen en drones transformeren het agrarisch transport door de efficiëntie van het oogsten, verpakken en vervoeren van gewassen te verhogen. Geautomatiseerde systemen verminderen de behoefte aan handarbeid en optimaliseren de logistieke stromen, wat resulteert in snellere leveringstijden en lagere kosten.

 1. Slimme Tracking en Traceerbaarheid

Digitale platforms en blockchain-technologie verbeteren de traceerbaarheid van agrarische producten van boerderij tot tafel. Slimme tracking systemen bieden consumenten en bedrijven inzicht in de herkomst, behandeling en kwaliteit van producten, wat bijdraagt aan voedselveiligheid en transparantie in de voedselketen.

Conclusie: De Toekomst van Agrarisch Transport

Innovaties in agrarisch transport bieden spannende mogelijkheden om de efficiëntie te verhogen en de ecologische impact van de voedselproductie te verlagen. Door de adoptie van elektrische voertuigen, geautomatiseerde logistieke systemen en slimme traceerbaarheidstechnologieën, zet de agrarische sector belangrijke stappen naar een duurzamere en efficiëntere toekomst.

Lees meer

Onion seeds

Current Offers